DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE

Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego jak i podatkowego.

KONTAKT

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Doradztwo prawne i podatkowe prowadzone jest przez Kancelarię Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 1. Doradztwo prawne
 2. Doradztwo podatkowe

PRAWO PODATKOWE

Nasza Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności doradza w zakresie bieżącej działalności, optymalizacji podatkowej, planowania podatkowego, jak również świadczymy usługi w zakresie rejestracji i obsługi podmiotów zagranicznych, w tym w rajach podatkowych.

WYBRANE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA PODATKOWEGO

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, w zależności od potrzeb Klienta oraz stanu prawnego sprawy oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie:

 1. reprezentacji przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi,
 2. reprezentacji w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych,
 3. sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów, w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego,
 4. doradztwa prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. doradztwa podatkowego przy uwzględnieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów wspólnotowych,
 7. podatku PCC,
 8. podatku od spadków i darowizn,
 9. podatku od nieruchomości,
 10. sporządzania opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce jak i za granicą,
 11. pomocy prawnej w zakresie ochrony majątku,
 12. reprezentacji przed organami egzekucyjnymi,
 13. planowaniu, tworzeniu oraz wdrażaniu struktur na gruncie prawa międzynarodowego, umożliwiających efektywną optymalizację podatkową w zakresie podatku dochodowego (kancelaria w swojej ofercie posiada przeszło 60 destynacji do utworzenia odpowiednich struktur),
 14. reprezentacji w trakcie postępowań skarbowych i karnoskarbowych,
 15. reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
 16. bieżącej obsługi prawnopodatkowej,
 17. przeprowadzania procedury utraty polskiej rezydencji podatkowej oraz ustanawiania nowe rezydencji podatkowej,
 18. reprezentacji w procedurach zwrotu VAT

W ramach naszej działalności świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi związane z rejestracją spółek jak i zakupem spółek za granicą w tym, w tzw. rajach podatkowych. Zapewniamy również usługi powiernicze oraz usługi księgowe.

Nasze usługi świadczymy również w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP